Giảm giá đặc biệt trong ngày lễ tạ ơn đối với các sản phẩm thuốc bổ và túi cho trẻ em, hãy nhấp vào đây để biết thêm thông tin
VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ cho các đơn đặt hàng trên $ 99
[biểu tượng xã hội]
CheongKwanJang Deer Antler Velvet Supplement

Nhung hươu

Only few out of the *SAT (Super A Traditional) Grade Deer Antler Velvet with CheongKwanJang's strict quality control can be given a title of “CheonNok.”

Benefits of Deer Antler Velvet

      - Promoting Healthy Immune System
      - Boosting Endurance and Strength
      - Reducing High Cholesterol
      - Reducing High Blood Pressure

 

All these benefits combined with Korean Red Ginseng's Adaptogen features, 'CheonNok' is our proud way and must-go products that we can offer to you

*New Zealand Industry Agreed Velvet Grading Guidelines(2013)

Bạn đang tìm kiếm cái gì?

I-Kicker Kids Juice Cam Hồng sâm Hàn Quốc - CheongKwanJang

Ai đó đã thích và đã mua

I-Kicker Kids Juice Cam Hồng sâm Hàn Quốc - CheongKwanJang

10 Vài phút trước Từ Dallas

Giỏ hàng của bạn

Tiếng Việt