Giảm giá đặc biệt trong ngày lễ tạ ơn đối với các sản phẩm thuốc bổ và túi cho trẻ em, hãy nhấp vào đây để biết thêm thông tin
VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ cho các đơn đặt hàng trên $ 99
[biểu tượng xã hội]
Ginseng Roots

Rễ nhân sâm

Looking for the Best Quality Premium Korean Red Ginseng? These products are formulated with the CheongKwanJang-Proved Best quality Korean Red Ginseng in each year. 

Each year, we rate our carefully selected 6-year-grown Ginseng roots. Premium Korean Red Ginseng Root depending on its quality (shape, color), ginsenoside capacity.
Grades are segmented as:

      o Heaven Grade: 0.5% of Korean Red Ginseng
      o Earth Grade: 2.0% of Korean Red Ginseng
     Good Grade: 10.0% of Korean Red Ginseng
      o Cut Grade: Body part of 6 Year Grown Korean Red Ginseng

Hiển thị: 10 Kết quả

Bạn đang tìm kiếm cái gì?

Loại tốt 40ji Root 37,5g Hồng sâm Hàn Quốc - CheongKwanJang

Ai đó đã thích và đã mua

Loại tốt 40ji Root 37,5g Hồng sâm Hàn Quốc - CheongKwanJang

10 Vài phút trước Từ Dallas

Giỏ hàng của bạn

Tiếng Việt